a) Hesap açılımı: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem gerçekleştirilebilmesi için öncelikle TEB Yatırım nezdinde bir yatırım hesabınızın olması, Türev Araçlar Alım/Satımına Aracılık Çerçeve sözleşmesini ve risk bildirim formunu imzalamanız yeterlidir. Hesap açılışı onaylandıktan sonra hesap bilgileri Takasbank sistemine tanıtılır. Hesabın sisteme tanımlanmasından 1 sonraki işgünü müşterimiz işlemlerini gerçekleştirmeye başlayabilir.
b) VİOP işlemleri: VİOP işlemleri TEB Yatırım Genel Müdürlük ve acentelerindeki Türev Sertifikalı uzman personel ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. internet şubesi (www.teb.com.tr) aracılığıyla yapılabilmektedir.
Internet müşterileri, bilgisayar ağında meydana gelebilcek sorunlar nedeniyle internet üzerinden iletemedikleri emirlerini, 0850 200 0 666 çağrı merkezi telefon numarasından 1’i tuşlayarak çağrı merkezindeki müşteri temsilcilerine iletebilirler.
c) Emir iletimi: Müşteri emirleri telefon vasıtasıyla TEB Yatırım genel müdürlüğünde bulunan uzman müşteri temsilcilerimize iletir.
d) İşlem Saatleri:

e) Pazarlar: Borsada işlemler üç farklı pazarda gerçekleştirilebilir. Bunlar Ana Pazar, Özel Emir Pazarı ve Özel Emir İlan Pazarıdır.
Ana Pazar :
Normal seans ve fiyat sabitleme seansları sırasında emirlerin eşleştirildiği esas pazardır. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası toplam 8 adet ana pazardan oluşmaktadır.
 

Özel Emir Pazarı ve Özel Emir İlan Pazarı:
Sözleşmeler için ayrı ayrı tanımlanan ve Ana Pazarın dışında büyük miktarlı emirlerin işlem görebileceği pazarlardır. Her iki tarafı da belirli olan özel emirlerin Özel Emir Pazarında işlem görebilmesi için Borsanın onayı gerekir. “Özel Emir İlan Pazarında” ise girilen emrin eşleşmesi durumunda, işlem Borsanın onayı alınmak kaydıyla yine “Özel Emir Pazarında” gerçekleşir.