Açık Pozisyon : Bir sözleşmede ters işlemle kapatılmamış ya da teslim ile sonuçlandırılmamış uzun veya kısa pozisyon sayısı.
Arbitraj:  Fiyat veya faiz hadlerinde oluşan dengesizliklerden faydalanmak suretiyle farklı sözleşmelerin ve işlemlerin eşanlı olarak alınıp satılması suretiyle her türlü şartta belirli bir kar'ın garanti edildiği işlemdir.
Başlangıç Teminatı : Bir vadeli işlem sözleşmesi pozisyonu alındığında veya alınmadan önce pozisyon için takas merkezine yatırılması gereken teminat.
Fiyat adımı : Bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinin fiyatının değişmesi durumunda en az kaç birim artacağını veya azalacağını belirtir.
Hesapların güncellenmesi : Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyon taşıyan yatırımcıların hesaplarının takas merkezi tarafından ilgili günde oluşan uzlaşma fiyatları esas alınarak değerlemeye tabi tutulması ve bu değerleme sonucunda, kar eden hesaplara alacak ve zarar eden hesaplara borç yazılması işlemidir.
İtfa : Vadeli işlem sözleşmelerinin vade bittiği gün o sözleşmede pozisyon kapatılmazsa, saat 17.45 te açıklanan uzlaşma fiyatından kapatılarak pozisyonun TL ye çevrilmesi.
Kaıdıraç etkisi : Vadeli işlem piyasalarında işlem yapmak üzere teminat olarak yatırılan parayla, yatırılan teminattan çok daha büyük bir pozisyon alınması.
Pozisyonun kapatılması : Önceden açılmış uzun veya kısa pozisyonun aynı miktarda ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılması.
Son işlem günü : Bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinin getireceği yükümlülükleri üzerine almak isteyen yatırımcıların aldıkları pozisyonları vadesinden önce kapatabilecekleri son gün.
Sürdürme teminatı : Açık pozisyon taşımak nedeniyle bir sözleşmede bulundurulabilecek asgari  teminat. Sürdürme teminatı, başlangıç teminatının altında belirlenir. Elde edilen zararlar neticesinde teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, teminatların tekrar başlangıç teminat seviyesine çıkarılması istenir.
Takas : Borsada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak, takas merkezinin alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçmek suretiyle, ilgili sözleşmelerden doğan sorumlulukları üzerine alması sürecidir.
Teminat  tamamlama çağrısı : Hesapta bulundurulan toplam teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, takas merkezi tarafından pozisyon taşıyan kişiye, teminat miktarının başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması için talepte bulunulur. Bu talep teminat tamamlama çağrısı olarak adlandırılır.
Ters işlem : Önceden alınan pozisyonun kapatılması amacıyla yapılan işlem. Yatırımcı önceden alım yapmışsa, satış gerçekleştirerek ters işlem yapmış olur, satış yapmışsa alım gerçekleştirerek ters işlem yapmış olur.
Uzlaşma fiyatı : Piyasanın kapanış aralığında oluşan veya borsanın belirlediği diğer yöntemlere göre hesaplanan ve hesapların güncellenmesinde kullanılan fiyat.
Vadeden Vadeye Pozisyon Devri : Vadeli işlem sözleşmelerinin bir zaman sınırı vardır.Önceden almış olduğu pozisyonu devam ettirmek isteyen yatırımcıların sözleşme vadesinin bitmesine yakın bir zamanda eşzamanlı olarak var olan pozisyonlarını kapatıp aynı dayanak varlığın bir sonraki aktif vadesine denk gelen sözleşmede pozisyon alması.
Vadeli Fiyat : Nakit fiyatın üzerine taşıma maliyetinin eklenmesi sonucu bulunan fiyat.
Vadeli İşlem Sözleşmesi : Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren ve bir borsada işlem gören sözleşmedir.
Opsiyon sözleşmesi : Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen  fiyat,  miktar  ve  nitelikte  dayanak  varlığı  alma  veya  satma  hakkı  veren,  satan tarafı ise  sözleşmeye dayalı dayanak varlığı  almaya veya  satmaya  yükümlü kılan sözleşmelerdir.
Delta:  Dayanak varlık fiyatındaki 1 birim değişime karşılık opsiyonun fiyatındaki değişimi gösterir.
Gamma:  Dayanak varlık fiyatındaki 1 birim değişime karşılık opsiyonun deltasındaki değişimi gösterir.
Rho: Faiz oranlarındaki %1 lik değişime karşılık opsiyon fiyatındaki değişimi gösterir.
Teta: Vadeye kalan gün değişiminin opsiyon fiyatı üzerindeki etkisini gösterir.