Opsiyon sözleşmeleri, opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen  fiyat,  miktar  ve  nitelikte  dayanak  varlığı  alma  veya  satma  hakkı  veren,  satan tarafı ise  sözleşmeye dayalı dayanak varlığı  almaya veya  satmaya  yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Pay Opsiyon Pazarı içinde Akbank,Ereğli,Garanti , İşctr,Sahol, Tcell, Thyao, Tuprs, Vakbn, Ykbnk hisse senetleri  bulunmakta dır.  Her birine ait farklı vade ve kullanım fiyatına (strike ) sahip alım (call) ve satım (put ) opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.

Sözleşme Örneği :
“O_AKBNKA1213C10.00S0” sözleşme kodu 10,-TL kullanım fiyatına sahip, Aralık 2013 vadeli Amerikan tipi standart alım opsiyonunu göstermektedir
Bir Adet standart VİS dayanak varlığa ait 100 adet payı temsil eder.

Endeks Opsiyon Pazarı içindeyse BIST 30 sözleşmesi bulunmaktadır. 
Sözleşme Örneği :
‘’O_XU030E0813C90.000S0’’ sözleşme kodu 90.000 kullanım fiyatına sahip, Ağustos 2013 vadeli standart alım opsiyonunu göstermektedir, sözleşme büyüklüğü 1 adet payı temsil eder.

Piyasada aynı anda, içinde bulunulan ay ve takip eden ay ile döngü ayına ilişkin sözleşme olmak  üzere  üç  sözleşme  vadesi  aynı  anda  işleme  açılacaktır.
Örneğin;  döngü  vadelerinin  Mart-Haziran-Eylül-Aralık  olduğu  durumda,  Ocak  ayı içinde  "Ocak,      Şubat,  Mart";  Şubat  ayına  geçildiğinde  ise  "Şubat,  Mart,  Haziran”  vadeli sözleşmeler işleme açık olacaktır.

Vadeli  işlem  ve  opsiyon  sözleşmelerinde  vade  ve  son  işlem  günü  her  vade  ayının  son  iş günü  olacaktır. 

Hisse  senedi  vadeli  işlem  ve  opsiyon  sözleşmelerinin  spot  piyasaya  olan  etkilerini  sınırlı tutmak amacı ile uzlaşma yöntemi olarak fiziki teslimat uygulanacaktır.

Hisse senedi üzerine düzenlenmiş  opsiyon  sözleşmelerinde    vade   tarihine    kadar  (vade    tarihi  dahil) kullanılmayan  açık  pozisyonlar  sistem  tarafından  iptal  edilir.  Opsiyon  sözleşmelerinde kullanım  hakkı  sadece  uzun  pozisyon  sahipleri  tarafından  kullanılabilir.  Kullanım  fiziki teslimat  ile  sonlandırılacak  olup  fiziki  teslimat,  dayanak  varlığın  sözleşme  büyüklüğüne karşılık gelen miktarının kısa alım (call) ve uzun satım (put) pozisyonu sahipleri tarafından uzun alım ve kısa satım pozisyonu sahiplerine teslimini gerektirmektedir.

Piyasada  hisse  senedi  vadeli  işlem  ve  opsiyon  sözleşmelerinde  fiziki  teslimat  prensibi uygulanacağından,  opsiyon  sözleşmelerinde  vade  sonu  uzlaşma  fiyatı  Piyasa’da  oluşan fiyatlar (prim değerleri) üzerinden belirlenecek, ancak bu değer kullanıma ilişkin bir kar ya da zarar oluşturmayacaktır.

Alım opsiyonu : Sözleşmeyi alan tarafa gelecekte belirli bir miktarda varlığı, belirli bir fiyattan alma hakkı veren opsiyon sözleşmesidir. Yatırımcı ilgilendiği varlığın fiyatının yükseleceğini düşünüyorsa bugünden ilgili varlığın fiyatını sabitlemek için alım opsiyonu alır.Sınırlı bir riske (prim kadar ) girip aynı zamanda kaldıraç kullanarak getirisini artırmak istemektedir. Vade geldiğinde alıcı taraf spot piyasadaki menkul kıymetin fiyatı ile opsiyon sözleşmesindeki fiyatı karşılaştırarak opsiyonu kullanıp kullanmayacağına karar verir.Hisse senedinin fiyatı artarsa , prim fiyatı da yukarı gideceğinden satıp kar elde edilir, ya da alım opsiyonu kullanılır, bu sayede fiyatı yükselmiş hisse senedini düşük kullanım fiyatından alır. Fiyatlar yükselmezse opsiyonu kullanmaz bu durumda zararı ödediği prim kadardır.

Alım opsiyonunu satan tarafın beklentisi ise fiyatların düşeceği yönündedir. Opsiyonun kullanılmayacağı  ve aldığı prim kadar kar elde edeceği beklentisindedir. Beklenti doğrultusunda hisse senedinin fiyatı düşerse, opsiyon kullanılmaz ve prim kadar kar elde edilir.Hisse senedinin fiyatı yükselirse, opsiyon kullanılır, bu durumda müşteri hisse senedini kullanım fiyatından satma yükümlülüğüne girmiş olur ve zarar eder.

Satım Osiyonu:  Sözleşmeyi alan taraf fiyatların düşeceği beklentisindedir, sınırlı bir riske (prim kadar) girip aynı zamanda kaldıraç kullanarak getirisini artırmak istemektedir. Hisse senedinin fiyatı düşerse, prim fiyatı da yukarı gideceğinden satıp kar elde edilir, ya da satım opsiyonu kullanılır, bu sayede fiyatı düşmüş hisse senedini yüksek kullanım fiyatından satar. Fiyatlar düşmezse opsiyon kullanılmaz, bu durumda zararı ödediği prim kadardır.

Satım opsiyonu satan tarafın beklentisi ise fiyatların artacağı yönündedir. Opsiyonun kullanılmayacağı ve aldığı prim kadar kar elde edeceği beklentisindedir. Beklenti doğrultusunda hisse senedinin fiyatı  artarsa, opsiyon kullanılmaz ve prim kadar kar elde edilir.Hisse senedinin fiyatı  düşerse, opsiyon kullanılır, bu durumda müşteri hisse senedini kullanım fiyatından alma yükümlülüğüne girmiş olur ve zarar eder.

Prim: Prim aynı zamanda opsiyonun fiyatı yada değeri olarakta adlandırılmaktadır. Opsiyon alıcısı elde etmiş olduğu hakka karşılık opsiyon satıcısına prim öder. Opsiyonun ne kadar parada yada para dışı olduğu, volatilite ve vadeye kalan zaman opsiyon primini etkileyen faktörlerdir.

Opsiyon  sözleşmelerinde  kullanım  fiyatları  alım  opsiyonları  için  alma  hakkının  geçerli olduğu   fiyatları,   satım    opsiyonları    için   ise    satma   hakkının   geçerli   olduğu   fiyatı göstermektedir.

O_AKBNKA1211C8,00S0 sözleşmesi,  kullanım fiyatı  8 TL olan bir alım (call) opsiyonunu göstermektedir.  Bu sözleşme, uzun pozisyon taşıyan yatırımcılara 30 Aralık 2011 vadesine kadar 8 TL fiyatla 100 adet Akbank hisse senedini alma hakkı verir.
Opsiyon  sözleşmesi;  spot  fiyat  8 TL’nin  üzerinde  iken  karda,  8  TL  seviyesinde  iken başabaşta ve 8 TL’nin altındayken ise zarardadır.

O_AKBNKA1211P10,00S0 sözleşmesi,   kullanım   fiyatı   10   TL   olan   bir   satım   (put) opsiyonunu  göstermektedir.  Bu  sözleşme,  uzun  pozisyon  taşıyan  yatırımcılara  30  Aralık 2011 tarihine kadar 10 TL fiyatla 100 adet Akbank hisse senedini satma hakkı verir.
Opsiyon  sözleşmesi;  spot  fiyat  10  TL’nin  altında  iken  karda,  10  TL  seviyesinde  iken başabaşta ve 10 TL’nin üzerindeyken ise zarardadır.
Opsiyon sözleşmelerinde emirler bir adet dayanak varlığın prim fiyatı üzerinden verilir.

O_AKBNKA0313C8.00SO sözleşmesinde 0.55 prim fiyatından 20 adetlik alım emri girildiğinde
Prim hacmi = Emir fiyatı x Miktar x Sözleşme Büyüklüğü
= 0.55 x 20 x 100 = 1,100 TL (Ödenecek prim tutarı)
İşlem hacmi = Kullanım fiyatı x Miktar x Sözleşme Büyüklüğü
= 8.00 x 20 x 100 = 16,000 TL